فرمول E ABB FIA: انتقال انرژی در شانگهای با قهرمانی جهانی

فرمول ABB FIA E: انتقال انرژی در شانگهای با قهرمانی جهانی

مسابقات قهرمانی اتومبیلرانی مسابقات قهرمانی اتومبیلرانی تمام الکتریکی برای اولین بار از سال 2019 به چین بازمی‌گردد. راه‌حل‌های فناوری ...

ادامه مطلب