قیمت درایو ABB ، براساس کیلو وات الکتروموتور ، نوع کاربری آن و انواع اینورتر ای بی بی قیمت گذاری می شود. لیست قیمت اینورتر ABB بدلیل نوسانات بازار همواره دارای ثبات نیست.