سافت استارتر دیجیتال PST

سافت استارتر دیجیتال PST

PST-B (مجموعه پیشرفته) 
سافت های PST(B)l پیشرفته ترین سافت استارترها باتمامی عملکردهای قابل تصور هستند . سافت استارتر و باحفاظت همه جانبه موتور ، عملکرد بدون اشکال دستگاه را درحین کار تضمین می کند ، وجود برنامه پیش اخطار امکان یافتن مشکل را قبل از Stop کردن موتور به منظور جلوگیری از زمان توقف دستگاه فراهم می آورد . 
عملکرد کنترل گشتاور درمشهورترین شرکتهای تولید پمپ بررسی و تست شده تا توقف پمپ را بدون ایجاد ضربه چکشی یا فشار حاصل از حرکت به جلو امکان پذیر سازد . 
باوجود صفحه نمایشگر LCD ، امکان برنامه ریزی کردن دستگاه و Set-up دستگاه کاملاً آسان است . 
بااستفاده از فیلد باس Plug ، درهر زمانی می توان درخصوص استفاده از Bus protocol تصمیم گیری نمائید . 
سیستم فیلد باس امکان Set-up ، کنترل و نظارت این سافت را آسان ساخته است .