سافت استارتر دیجیتال PSE

سافت استارتر دیجیتال PSE

PSE (مجموعه ای باراندمان بالا) 
سافت های PSE اولین سافت کوچک با Over load الکترونیکی داخلی برای حفاظت موتور و کنترل گشتاور برای کنترل دقیق پمپ است . طراحی کوچک این سافت استارتر و Function های جامع این سافت یک استارت عالی را امکان پذیر می کند . صفحه نمایش روشن و خوانا و چهار دکمه آن امتیاز بزرگ این سافت ها هستند . این صفحه نمایش تمامی اطلاعات لازم را درزمان RAMPING  و یا حین کار در اختیار اپراتور قرار میدهد . 

مشخصات