PSR این گروه از سافت استارترها کوچکترین نوع سافت آنالوگ هستند . سیستمی متشکل از موتور استارتر و یک سافت استارتر PSR کوچکترین ابعاد ممکن درمقابله بایک استارتر ستاره مثلث را برای استارت دستگاه دارند . 
By pass موجود دراین سافت ها باعث کاهش انرژی و همچنین راحتی اتصالات شده است همچنین وجود تنها سه ولوم ، Set-up آنرا آسان نموده است . تنظیم  Ramping Start و Stop نرم برای هرکاربردی قابل اجرا می باشد . 

PSS (مجموعه ای بسیار انعطاف پذیر) 
سافت های PSS باوجود اتصال بصورت Inside Delta و Line این وسیله را بسیار انعطاف پذیر ساخته است . باتنظیمات بسیار اندکی set-up دستگاه به آسانی انجام می گیرد . بااتصال یک CT خارجی ، می توان موجب فعال سازی Current limit Function  دراین سافت ها شد . 

PSE (مجموعه ای باراندمان بالا) 
سافت های PSE اولین سافت کوچک با Over load الکترونیکی داخلی برای حفاظت موتور و کنترل گشتاور برای کنترل دقیق پمپ است . طراحی کوچک این سافت استارتر و Function های جامع این سافت یک استارت عالی را امکان پذیر می کند . صفحه نمایش روشن و خوانا و چهار دکمه آن امتیاز بزرگ این سافت ها هستند . این صفحه نمایش تمامی اطلاعات لازم را درزمان RAMPING  و یا حین کار در اختیار اپراتور قرار میدهد . 

PST-B (مجموعه پیشرفته) 
سافت های PST(B)l پیشرفته ترین سافت استارترها باتمامی عملکردهای قابل تصور هستند . سافت استارتر و باحفاظت همه جانبه موتور ، عملکرد بدون اشکال دستگاه را درحین کار تضمین می کند ، وجود برنامه پیش اخطار امکان یافتن مشکل را قبل از Stop کردن موتور به منظور جلوگیری از زمان توقف دستگاه فراهم می آورد . 
عملکرد کنترل گشتاور درمشهورترین شرکتهای تولید پمپ بررسی و تست شده تا توقف پمپ را بدون ایجاد ضربه چکشی یا فشار حاصل از حرکت به جلو امکان پذیر سازد . 
باوجود صفحه نمایشگر LCD ، امکان برنامه ریزی کردن دستگاه و Set-up دستگاه کاملاً آسان است . 
بااستفاده از فیلد باس Plug ، درهر زمانی می توان درخصوص استفاده از Bus protocol تصمیم گیری نمائید . 
سیستم فیلد باس امکان Set-up ، کنترل و نظارت این سافت را آسان ساخته است .

سافت استارتر دیجیتال PST

سافت استارتر دیجیتال PST

15 - 560 kw @ 400 v

25 - 1000 kw @ 690 v