درایوهای صنعتی ABB جهت کاربردهای صنعتی بالاخص درصنایعی چون مواد غذایی ، نوشیدنی ، Wire drawing  ، میکسر ، اکسترودر ، فلزات ، سیمان ، معدن ،کاغذ ، چاپ و ...طراحی شده است.
درایوهای صنعتیABB  هم به صورت یک درایو کامل DC  و یا ماژول جهت تامین نیاز مصرف کنندگان و ماشین سازها در دسترس می باشد . این درایو با انعطاف پذیری بسیار بالا قادر به هماهنگی با مصارف خاص صنعتی است.

درایو  DCS550

درایو DCS550

درایو های کاربرد عمومی

درایو  DCS800

درایو DCS800

درایو مصرف صنعتی