درایوهای صنعتی ABB جهت کاربردهای صنعتی بالاخص صنایع تولیدی مانند کاغذ ، فلز ، معدن ، سیمان ، برق ،پتروشیمی ، نفت و گاز طراحی می گردد . درایوهای صنعتی ABB بصورت یک مجموعه کامل AC درایو و یا ماژول جهت تأمین نیازهای مصرف کنندگان قابل دسترسی است .
درایوهای Single شامل رکتیفایر و اینورتر دریک یونیت AC درایو هستند . Single درایوها یک AC درایو کامل هستند که بدون تابلو و یا بخش الحاقی نصب می گردند . درایوهای Single بصورت ایستاده Free standing و تابلویی دردسترس هستند . درجه حفاظتی این درایوها از IP21 آغاز می شود و درجات حفاظتی بالاتر بعنوان Option مطرح می شوند .

درایو  ACS800-04

درایو ACS800-04

درایوهای ماژولار
45 - 2800 kW

درایو  ACS800-07

درایو ACS800-07

درایوهای کابینتی
45 - 2800 kW

درایو  ACS850-04

درایو ACS850-04

انتخاب ماشین سازان
0.37 to 560 kW
0.5 to 700 hp

درایو  ACS800-01

درایو ACS800-01

درایوهای صنعتی دیواری
0.55 - 200 kW

درایو  ACS550-01

درایو ACS550-01

درایوهای کاربرد عمومی
0.75 - 160 kW
0.5 - 200 hp

درایو  ACS355

درایو ACS355

انتخاب ماشین سازان
0.37 - 22 kW
0.5 - 30 hp

درایو  ACS310

درایو ACS310

پمپ و فن بهینه شده
0.37 - 22 kW
0.5 - 30 hp

درایو  ACS150

درایو ACS150

عملکرد بسیار آسان
0.37 - 4kW
0.5 - 5hp

درایو  ACS55

درایو ACS55

کوچک و خوش اندازه
0.18 - 2.2 kW
0.25 - 3 hp

درایو  ACQ810-04

درایو ACQ810-04

درایو تخصصی پمپ
1.1 - 500 kW

درایو ACH550-01

درایو ACH550-01

درایو تخصصی فن - HVAC
0.75 - 160 kW